Công ty Cổ Phần Dalagroup Đà Lạt thông báo về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ.

Dalagroup Dalat thông báo đến quý nhà đầu tư thời gian và thủ tục đăng ký mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 1,3 tỷ đồng lên 31,3 tỷ đồng của Dalagroup như sau :

  1. Số lượng cổ phần phát hành : 3.000.000 (ba triệu) cổ phần;

  1. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông;

  1. Mệnh giá: 10.000đ/ cổ phần;

  1. Giá chào bán : 10.000đ/ cổ phần;

  1. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng);

  1. Phương thức phát hành : Phát hành bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ.

  1. Đối tượng được mua : Các nhà đầu tư và cá nhân hoặc tổ chức.

 Đăng ký mua cổ phần :

– Thời gian thực hiện : Từ ngày 1/10/2023 đến 15/12/2023.

– Hồ sơ đăng ký mua cổ phần gồm :

+ Đối với cổ đông cá nhân :

  • Giấy đăng ký mua cổ phần : 1 bản chính (theo mẫu của Dalagroup được gừi kèm quy trình này, đồng thời được đăng tại website www.dalagroup.vn)

  • Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân: 01 bản sao y công chứng.

+ Đối với cổ đông tổ chức : 

  • Giấy đăng ký mua cổ phần : 1 bản chính (theo mẫu của Dalagroup được gừi kèm quy trình này, đồng thời được đăng tại website www.dalagroup.vn)

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 01 bản sao y công chứng.

Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị Quý nhà đầu tư liên hệ :

  • Bà : Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Giám đốc tài chính công ty Cổ Phần Dalagroup Đà Lạt

  • Địa chỉ : 82 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  • Điện thoại : 0975.687.404

  • Email : camnhungdala@gmail.com

Posted in Đối Tác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*